" Shajak i mureve ndarës TWF 1 DUETT - Produkte - URSA
URSA GLASSWOOL

Shajak i mureve ndarës TWF1 DUETT

Shajak izolues jo i ndezshëm dhe shumë i ngjeshur për izolim nga nxehtësia dhe zëri të mureve ndarëse nga metali.

URSA GLASSWOOL DUETT janë shajakë izolues nga leshi mineral me një prerje horizontale. Përmes kësaj krijohen dy shtresa me trashësi të njëjtë, të cilat mund të përpunohen së bashku apo veç e veç.

ursa-shajakimurevendarstwf1duett-1533034583.jpg

Fushat e aplikimit

Muret e brendshme

  • Izolim për mure nga konstruksioni metalik me dimension 625mm
  • Izolimi i mureve ndarës nga konstruksioni i drurit

Të dhënat teknike

Kodi i përcaktimit: MW-EN 13162-T2-DS(T+)-MU1-AFr5

Lloji i aplikimit sipas ÖNORM B 6000: MW-WL

Vetitë

  • Vlera e përçueshmërisë termike λD = 0,039 W/mK
  • Reagimi ndaj zjarrit Euro-Klasa A1 (jo i ndezshëm)
  • Mbrojtje e shkëlqyeshme akustike Afr ≥ 5
  • I përshkueshëm

Trashësia
mm

Vlera U
W/m2K

Dimensionet e rollnes
Gjatësia x gjerësia (mm)

Paketë
m2/Pako

Paletë
Pako/Paletë

Paletë
m2/Paletë

50+50 (100)

0,70

2 x 7500 x 2 x 625

18,75

30

562,50

75+75

0,48

2 x 5000 x 2 x 625

12,50

30

375,00

100 (50+50)

0,37

7.500 x 2 x 625

9,38

30

281,25

Certifikatat

Udhëzime rreth përpunimit