URSA

39 RN Shajak i mureve ndarës DUETT

Shajak izolues natyrshëm i bardhë, i gjithanshëm dhe shumë i ngjeshur, për izolim termik dhe akustik në konstruksione ndërtimore nga druri dhe të lehta.

URSA PUREONE DUETT është shajak izolues nga leshi mineral me prerje horizontale. Përmes kësaj krijohen dy shtresa me trashësi të njëjtë, të cilat mund të përpunohen së bashku apo veç e veç.

ursa-39_rn_trennwandfilz_duett-1487284943.jpg

Fushat e aplikimit

Tavani

  • Tavan i pezulluar

Muret e brendshme

  • Sistemet e ndërtimit të thatë 625mm
  • Izolim i mureve ndarëse

Muri i jashtëm

  • Izolim për konstruksione nga druri

Të dhënat teknike

Kodi i përcaktimit: MW-EN 13162-T2-DS(T+)-MU1-AFr5

Lloji i aplikimit sipas ONORM B 6000: MW-WL

Vetitë

  • Vlera e përçueshmërisë termike ƒÉD = 0,038 W/mK
  • Reagimi ndaj zjarrit Euro-Klasa A1 (jo i ndezshëm)
  • Mbrojtje e shkëlqyeshme akustike Afr . 5
  • I përshkueshëm

Trashësia
mm

Vlera U
W/m2K

Dimensionet e rollnes
Gjatësia x gjerësia (mm)

Paketë
m2/Pako

Paletë
Pako/Paletë

Paletë
m2/Paletë

50+50 (100)

0,67

2 x 7000 x 2 x 625

17,50

18

315,00

75

0,47

9.000 x 2 x 625

11,25

18

202,50

100 (50+50)

0,36

7.000 x 2 x 625

8,75

18

157,50

Certifikatat