" Unternehmen - Über URSA - URSA

Kompania

Cilësia më e lartë për kënaqësinë më të lartë të klientit - sipas kësaj filozofie mendojnë dhe veprojnë punonjësit në URSA. Vetëm kur klientët tanë janë të kënaqur, ne e kemi arritur qëllimin tonë.

URSA lokale

Ndërmarrja URSA SLOVENIJA, proizvodnja steklene volne d.o.o., adresa: Povhova ulica 2, 8000 Novo mesto, është e regjistruar në regjistrin e ndërmarrjeve në Novo mesto, Sllovenia.

URSA SLOVENIJA d.o.o.
Povhova 2, 8000 Novo mesto
Sllovenia
Telefon: +386 7 39 18 300
Faks: +386 7 39 18 443
е-mail: ursa.southeast@uralita.com

Kontakt Agjent: TERMOTRADE
Adresa: Rruga Aradha, “Emin Duraku”
Gllogovc 13000, Kosova
Telefon: +386 49 155 640
е-mail: termotrade@live.com

URSA International

Me më shumë se 1800 të punësuar në 13 vende të prodhimit dhe 40 zyra të shitjeve, URSA është e pranishme në Evropë, në Lindjen e Mesme dhe në Afrikën e Veriut. Me më shumë se 60 vjet përvojë dhe rreth 450 milionë euro qarkullim, URSA është sot një nga prodhuesit kryesorë evropianë të materialeve të izolimit.

Leshi mineral URSA prodhohet në Spanjë, Francë, Belgjikë, Gjermani, Slloveni, Poloni dhe në dy fabrika në Rusi.

Fabrikat URSA XPS janë të vendosura në Gjermani, Francë, Spanjë, Itali dhe Rusi.

 

 

Map_ALB

Xella Group

Xella Group is a leading, internationally operating solution provider of building materials and related industries, is headquartered in Duisburg/Germany, with 97 plants in 20 countries and sales organizations in more than 30 countries. In many of its markets Xella holds leading positions.”

With its Ytong, Hebel and Silka brands, Xella is one of the world's largest manufacturers of autoclaved aerated concrete and calcium silicate units. The Multipor brand stands for non-flammable mineral insulation boards. Fermacell and Fermacell Aestuver provide dry lining and fire protection solutions.

Historia

URSA është një kompani moderne me më shumë se 60 vite përvojë me fushën e materialeve të izolimit.

Origjina e prodhuesit të materialeve të izolimit URSA mund të përcillet në njërën anë deri tek viti 1949, në kohën kur u themelua kompania spanjolle POLIGLAS në Spanjë. Nga ana tjetër, origjina shkon në vitin 1955 - viti themelues i Dämmstoffheld GmbH në Gjermani. Në vitin 1988, POLIGLAS u morr përsipër nga Grupi Spanjoll Uralita. Në Gjermani, kompania Pfleiderer hyri gjithashtu në biznesin e materialeve izoluese në vitin 1991.

Të dyja kompanitë u zhvilluan paralelisht - POLIGLAS u rrit kryesisht në Evropën Perëndimore falë ndërtimit të fabrikave të reja, ndërsa Pfleiderer u zgjerua në Evropën Lindore - derisa Grupi Uralita bleu edhe sektorin e izolimit të kompanisë Pfleiderer në vitin 2002.

Në vitin 2004 u themelua zyrtarisht URSA. Që atëherë, kompania është rritur dhe sot është një nga prodhuesit kryesorë evropian të izolatorëve me 13 vende prodhimi dhe rreth 40 zyre përfaqësuese në Evropën jugore, perëndimore, lindore dhe në Rusi.

Themelimi (1949 - 1970)

Ekspansioni i parë (1974 - 1987)

Arritjet e para dhe rritja ndërkombëtare (1988 - 1995)

Produkte të reja dhe ekspansion i mëtejshëm ndërkombëtar (1996 - 1998)

50 Jahre POLIGLAS und Wachstum über die Grenzen Europas hinaus (1999 - 2001)

Themelohet një kompani e re (2002 - 2004)

100 vite Uralita dhe kapacitetet janë ende në rritje (2005 - 2007)

Zhvillimet e reja të produkteve (2008 - 2011)

Përshpejtim i rritjes (2012 - 2015)

URSA becomes part of the Xella Group (2017)

Përparime të mëdha në qëndrueshmëri 2021

URSA i bashkohet Grupit Etex 2022

Modeli ynë

Ngrohtësi, siguri dhe mirëqenie - këto janë nevojat themelore të njerëzve dhe forca motivuese e veprimeve tona.

Materialet tona inovative izoluese ofrojnë efikasitet energjetik në ndërtesa, përmes së cilës ne përmirësojmë kualitetin e jetës të njerëzve dhe mbrojmë ambientin tonë. Ashtu si pothuajse asnjë material tjetër ndërtimi, produktet e kursimit të energjisë URSA ruajnë burime të çmuara të energjisë, reduktojnë emetimet e CO2 në mënyrë të qëndrueshme dhe në të njëjtën kohë kontribuojnë në komoditetin e jetesës.

URSA i kushton rëndësi të madhe standardeve të larta mjedisore. Të gjitha proceset e prodhimit të kompanisë janë optimizuar për të zvogëluar ndikimet e mundshme mjedisore në një minimum absolut. Si nxjerrja dhe përpunimi i lëndëve të para të përdorura, ashtu edhe trajtimi i mbeturinave, konsumi i energjisë dhe emetimet e ndotësve, ndikojnë në këto masa. Detyra, të cilat në të ardhmen do të bëhen gjithnjë e më të rëndësishme.

Kompania URSA qëndron për produkte inovative dhe cilësi të shkëlqyeshme.

Me produktet tona kryesore të leshit mineral, polisterolit të extruduar dhe të fletëve metalike, ne mbulojmë të gjitha segmentet e aplikimit në fushën e izolimit termik dhe akustik.

Kjo sigurohet nga punonjësit e URSA me njohuritë, angazhimin dhe forcën e tyre novatore. Në këtë mënyrë, ne jemi gjithmonë në gjendje të zhvillojmë produkte të reja dhe shërbime, të cilat saktësisht përshtaten me kërkesat individuale të klientëve tanë.

URSA është partneri juaj për kursimin e energjisë, izolimin termik dhe izolimin e zërit me lesh mineral dhe materiale XPS; përkrahur nga stafi i shkëlqyer i shitjes, një zinxhir efikas furnizimi si dhe nga pasioni i të gjithë punonjësve tanë.

Qëndrueshmëria

Zhvillimi i qëndrueshëm është dhe duhet të jetë një çështje e rëndësishme në jetën tonë.

Ndryshimi global i klimës ka përqendruar vëmendjen në emetimet e CO2 dhe përdorimin efikas të burimeve të kufizuara të energjisë, të cilat mund të harxhohen shumë më shpejt se sa që mund të formohen. 

Gjatë një viti, planeti ynë ka një potencial të kufizuar për të rinovuar burimet e konsumuara nga ne dhe për të absorbuar mbeturinat që ne i prodhojmë. Aktualisht, natyrës i nevojiten 16 muaj për të ripërtërirë atë që ne e konsumojmë brenda 12 muajve. Kjo do të thotë, që ne jemi duke i shfrytëzuar burimet e gjeneratave të ardhshme.

Në Protokollin e Kiotos dhe në kontekstin e politikave rreth klimës dhe energjisë, Bashkimi Evropian po merr iniciativa afatgjata të energjisë deri në vitin 2030 dhe 2050. Kjo do të thotë që tani është i nevojshëm një veprim urgjent për të përmbushur objektivat dhe për të përmbushur nevojat e gjeneratave të ardhshme.

Meqenëse pjesa më e madhe e energjisë shpenzohet në ndërtesa (40% për ndërtesa kundrejt 32% për transport dhe 28% për industri), përpjekjet janë përqendruar në uljen e konsumit të energjisë në këtë fushë.

Ndërtesat tona zakonisht përdoren për një periudhë shumë të gjatë kohore. Prandaj, vëzhgimi i gjithë ciklit të jetës të një ndërtese mund të na ofrojë një dëshmi për kualitetin aktual të asaj ndërtese.

 

Kriteret e qëndrueshmërisë

Qëndrueshmëria është një qasje gjithëpërfshirëse, duke marrë parasysh tre shtyllat e qëndrueshmërisë (ndërtesat - cilësia ekologjike, ekonomike dhe socio-kulturore) dhe ndërveprimet mes tyre.

Për industrinë e ndërtimit mund të burojnë kritere të ndryshme nga këto tri dimensione.

 

1. Kualiteti ekologjik (ndikimi mjedisor)

Në aspektin e cilësisë ekologjike merret parasysh konsumi i resurseve (p.sh. konsumi i lëndëve të para dhe energjia) dhe ndikimi i tyre në dëmtimin ekologjik (p.sh., ngrohja globale, ozoni).

2. Kualiteti ekologjik (ekonomia)

Në aspektin e cilësisë ekonomike merren parasysh kryesisht kostot e ndërtimit, përdorimit dhe të rrënimit.

3. Kualiteti socio-kulturor (komfori)

Në aspektin e cilësisë socio-kulturore merren parasysh dizajni, estetika dhe qasja, si dhe shëndeti dhe rehatia.

 

Ashtu si shumë organizata dhe kompani, edhe URSA dëshiron të marrë një qëndrim kundër ndryshimit të klimës, si një kompani e qëndrueshme dhe e ndërgjegjshme për mjedisin. Materialet izoluese të URSA ushtrojnë një ndikim pozitiv në të gjitha 3 kriteret kryesore të qëndrueshmërisë.

Në shembullin e URSA PUREONE kjo reflektohet si në vijim:

- Produkti është i përbërë kryesisht nga qelqi i ricikluar (mbrojtja e burimeve natyrore)

- Produkti ofron izolim të shkëlqyeshëm termik (reduktim i konsumit të energjisë gjatë përdorimit)

- Produkti përdor një lidhje ekologjike akrilike me bazë uji (duke përmirësuar cilësinë e hapësirës ajrore)

 

Produktet e URSA ndikojnë në një sërë kriteresh individuale dhe në këtë mënyrë përmirësojnë qëndrueshmërinë e një ndërtese.

 

Jetëgjatësia (LifeCycleAnalysis)

Si pjesë e analizës së jetëgjatësisë, optimizimi i të gjithë faktorëve ndikues ka për synim gjithë ciklin jetësor të një ndërtese - që nga nxjerrja e lëndës së parë tek ndërtimi dhe përdorimi e deri te rrënimi.

 

Deklaratat e Produkteve Ekologjike (EPD)

Efektet e produkteve të ndërtimit në qëndrueshmërinë e ndërtesave janë të përshkruara në deklaratat e produkteve ekologjike. Deklarata na jep informata mbi përdorimin e energjisë dhe resurseve dhe shkallën në të cilën produkti kontribuon në efektin serrë, acidifikimin, eutrofikimin, shkatërrimin e shtresës së ozonit dhe formimin e smogut. Përveç kësaj, jepen informacione për karakteristikat teknike, të cilat janë të nevojshme për vlerësimin e performancës së produktit ndërtimor në ndërtesë, siç janë jetëgjatësia, izolimi termik dhe izolimi i zërit, ose ndikimi në cilësinë e ajrit të brendshëm.