" SECO - Produkte - URSA
ursa-seco-1488285491.jpg

URSA
SECO

Zgjidhni produktet

Komponentët e sistemit URSA SECO janë zhvilluar posaçërisht për optimizimin e funksionit të mbrojtjes termike të ndërtimeve moderne të çative të pjerrëta. Në kombinim me materialet izoluese nga leshi mineral URSA, ato ofrojnë zgjidhje të kompletuara për dizajne të ndryshme.

Membrana, shtresa dhe astari i përshkueshëm i nënkulmit, me mbivendosje vetë-ngjitëse dhe shënjim si ndihmesë për shtrirje.

Më shumë

Frenues avulli me shenjim vijëzor si ndihmesë për shtrim.

Më shumë

Frenues avulli me lagështi të ndryshueshme me shenjim vijëzor si ndihmesë për shtrim.

Më shumë

Shirit ngjitës me ngjyrë blu karakterizohet nga përbërja e pëlhurës së saj, e cila shmang zgjerimin e tepërt dhe e cila ka një forcë të lartë ngjitëse. Kjo e bën atë ideale për ngjitjen e lidhjeve dhe vrimave.

Më shumë

Shirit ngjitës i kuq me bazë të letrës së fortë është veçanërisht i përshtatshëm për ngjitjen e fletës frenuese të avullit. Ai i mbyll hermetikisht mbivendosjet dhe është gjithashtu rezistent ndaj plakjes.

Më shumë

Falë strukturës së tij të përhershme në formë paste, ngjitësi mundëson një lidhje optimale, rezistente ndaj erës dhe ujit, të sipërfaqeve nën mbulesën e çatisë.

Më shumë