" Plus 68Ph - Produkte - URSA
URSA TERRA

Plus 68Ph

Pllakë izoluese në tërësi e qëndrueshme ndaj ujit (hidrofobe), jo e ndezshme, për izolim termik dhe akustik të konstruksioneve prej druri.

ursa-plus68ph-1533035496.jpg

Fushat e aplikimit

Çati e pjerrët

 • Izolim poshtë dhe ndërmjet trarëve të çatisë

Muri i jashtëm

 • Shufra dhe korniza druri
 • Fasada me ajrosje dhe ajrosje nga prapa pas veshjes së fasadës
 • Izolim i mureve të dyfishta
 • Izolim i mureve ndarëse në ndërtesa

Muret e brendshme

 • Sistemet e ndërtimit të thatë 625mm

Të dhënat teknike

Kodi i përcaktimit: MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-WL(P)-AFr5

Lloji i aplikimit sipas ÖNORM B 6000: MW-W

Vetitë

 • Vlera e përçueshmërisë termike λD = 0,034 W/mK
 • Reagimi ndaj zjarrit Euro-Klasa A1 (jo i ndezshëm)
 • Mbrojtje e shkëlqyeshme akustike Afr ≥ 5
 • Në tërësi hidrofob
 • i përshkueshëm

Certifikatat