" TERRA - Produkte - URSA
ursa-terra-1533035398.jpg

URSA
TERRA

  • izolim i shkëlqyer akustik
  • izolimi i lartë termik
  • jo i ndezshëm
  • i përshtatshëm për t'u përpunuar
  • veçanërisht e përshtatshme për pllaka gipsi dhe fasada

Zgjidhni produktet

URSA TERRA, leshi i ri mineral i gjelbër, u zhvillua për të përmbushur kërkesat më të larta për izolim akustik. Ajo dallohet nga vetitë e fibrave me një strukturë të hapur, të rregullt dhe elastike, e cila rrjedh si pasojë e përbërësve mineralë.

Pllakë izoluese në tërësi e qëndrueshme ndaj ujit (hidrofobe), jo e ndezshme, për izolim termik dhe akustik të konstruksioneve prej druri.

Më shumë