" 35 RN Holzrahmenfilz - Produkte - URSA
URSA

35 RN Shajak i kornizave nga druri

Shajak me bardhësi natyrale, i gjithanshëm dhe shumë i kompresuar për izolim nga nxehtësia dhe zëri në ndërtime me struktura prej druri.

ursa-35_rn_holzrahmenfilz-1487284478.jpg

Fushat e aplikimit

Çati e pjerrët

  • Izolim poshtë dhe ndërmjet trarëve të çatisë

 

Muri i jashtëm

  • Izolimi i strukturave të drurit me hapësirë qendrore 565mm

Të dhënat teknike

Kodi i përcaktimit: MW-EN 13162-T2-DS(T+)-MU1-AFr10

Lloji i aplikimit sipas ÖNORM B 6000: MW-WL

Vetitë

  • Vlera e përçueshmërisë termike λD = 0,034 W/mK
  • Reagimi ndaj zjarrit Euro-Klasa A1 (jo i ndezshëm)
  • Mbrojtje e shkëlqyeshme akustike Afr ≥ 10
  • Shenjat për ndihmë gjatë prerjes
  • i përshkueshëm

Trashësia
mm

Vlera U
W/m2K

Dimensionet e rollnes
Gjatësia x gjerësia (mm)

Paketë
m2/Pako

Paletë
Pako/Paletë

Paletë
m2/Paletë

100

0,32

7.000 x 2 x 575

8,05

12

96,60

120

0,27

3.200 x 2 x 575

3,68

18

66,24

140

0,23

4.000 x 2 x 575

4,60

18

82,80

160

0,21

3.500 x 2 x 575

4,03

18

72,45

200

0,17

2.800 x 2 x 575

3,22

18

57,96

240

0,14

3.000 x 2 x 575

3,45

12

41,40

Certifikatat