Dyshemeja industriale

Edhe dyshemetë industriale duhet t'i përmbushin kriteret e mbrojtjes termike. Njëkohësisht duhet të kemi parasysh peshat e larta statike e dinamike. Me URSA XPS keni në dispozicion borde izoluese me rezistencë shumë të lartë ndaj ngarkesës, të cilat ofrojnë zgjidhje me kosto efektive. Dyshemeja industriale përpunohet nëpërmjet panelit të izolimit dhe një shtrese ndarëse apo guarnicioni.