Nën pllakën e dyshemesë

Edhe pllaka e dyshemesë duhet të përmbushë kriteret e mbrojtjes termike. Njëkohësisht duhet të kemi parasysh peshat e larta statike. Me URSA XPS keni në dispozicion borde izoluese me rezistencë shumë të lartë ndaj ngarkesës. Pllakat e izolimit të URSA XPS mund të përdoren si pllaka bazë të ngarkesës për aplikime të veçanta, sipas miratimit nga autoritetet e ndërtimit Z-23.34-1493. Përdorimi është gjithashtu i mundur në zona me ujëra nëntokësore.

Përpunimi

Përzgjedhja e llojit të përshtatshëm të produktit bëhet përmes karakteristikave teknike (rezistenca e nevojshme ndaj shtypjes).

Panelet URSA XPS me shkumë të ekstruduar duhet të vendosen në një sipërfaqe të fortë e të rrafshët në formën e një shtrese të pastër në formacion. Një shtresë ndarëse (për shembull, fletëz PE) duhet të shtrihet midis shtresës së izolimit termik dhe pllakës së dyshemesë.

Bordet URSA XPS mund të shtrihen edhe në disa shtresa. Në rastin e një renditjeje me shumë shtresa (2 ose 3 shtresa) të pllakave XPS, shtresat duhet të vendosen mbi fuga, që do të thotë, shtresat e mbivendosura duhet të vendosen të spostuara nga pozicioni i shtresës së ulët të XPS, në mënyrë të tillë që mos të krijohen nyje të vazhdueshme.

URSA XPS gjithashtu mund të përdoret për izolimin anësor të themeleve në formë shiriti dhe kështu redukton ura të ngrohjes në zonën e dyshemesë.