Muri i bodrumit nga jashtë

Izolimi termik i murit të jashtëm të bodrumit zvogëlon humbjen e nxehtësisë së bodrumeve të ngrohura dhe atyre jo të ngrohura. Është e këshillueshme të instaloni një izolim perimetrik që nga fillimi, pasi një izolim i mëvonshëm i brendshëm do të rezultojë në humbje të hapësirës. Përveç kësaj, mund të krijohen ura nxehtësie të paevitueshme.

Përparësitë

Izolimi perimetrik mund ta mbështjellë objektin e ndërtimit pa ura termike dhe gjithashtu siguron mbrojtje kundër dëmtimeve mekanike. Pllakat izoluese URSA XPS janë për këtë qëllim shumë të përshtatshme. Ato janë të papërshkueshme nga uji dhe vijnë në versione të ndryshme të fortësisë.

Një izolim i brendshëm sjell krahas humbjes së hapësirës (qiraja) edhe mangësitë tjera përcjellëse. Izolimi perimetrik në pjesën e jashtme të shtresës izoluese mund ta mbështjellë objektin e ndërtimit pa ura termike dhe gjithashtu siguron mbrojtje kundër dëmtimeve mekanike.