2007

100 vite Uralita, fabrikë e re XPS në Rusi dhe ngritje e mëtejme e kapaciteteve.