2002

Grupi Uralita blen sektorin e produkteve të izolimit të Pfleiderer.