1999

POLIGLAS blen Fibraver derisa Pfleiderer i fut në përdorim dy fabrika të mëtejme të leshit mineral.