1998

Një fabrikë e re e leshit mineral dhe një zyrë e re ndërkombëtare e shitjes.