1996

Pfleiderer i rrit kapacitetet prodhuese. POLIGLAS ndërton një fabrikë të dytë XPS.