1993

Rritje e shpejtë e Pfleiderer dhe konsolidim i tregut të POLIGLAS.