1992

Pfleiderer blen një fabrikë të leshit mineral në Slloveni.