1991

Pfleiderer futet gjithashtu në sektorin e izolimeve.