1974

Poliglas ndërton fabrikën e parë të leshit mineral.