1970

Dämmstoffe Held ndërton një fabrikë të leshit mineral.