Arritjet e para dhe rritja ndërkombëtare (1988 - 1995)